Bảo hiểm con người

Tổng hợp các loại hình bảo hiểm thương mại hiện nay

Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm được triển khai bởi các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động với mục đích kinh doanh sinh lời, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm thương mại được phân loại theo nhiều góc độ và phương thức khác nhau. Nhưng để hiểu và phân biệt rõ nhất thì nên phân loại bảo hiểm thương mại theo góc độ đối tượng được bảo hiểm bao gồm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

1/ Bảo hiểm tài sản

Đối tượng của bảo hiểm tài sản là tài sản nhằm bồi thường thiệt hại cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro gây tổn thất cho tài sản như mất cắp, cháy nổ, đâm va, hỏng hóc do thiên tai…

Đặc điểm Bảo hiểm tài sản
Đối tượng được bảo hiểm Tài sản, ví dụ nhà cửa, ô tô, xe máy, hàng hóa, trang thiết bị máy móc, nhà xưởng…
Thời hạn bảo hiểm Thường là một năm (12 tháng), tái tục hàng năm để tiếp tục hưởng quyền lợi.
Thời hạn đóng phí Đóng một lần duy nhất cho mỗi lần mua
Đáo hạn hợp đồng Không có

Các loại bảo hiểm tài sản trong bảo hiểm thương mại

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, các loại bảo hiểm tài sản thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm thân tàu
 • Bảo hiểm trách nhiệm
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm tài sản

2/ Bảo hiểm con người

Bảo hiểm con người bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe đều bảo hiểm cho đối tượng là sức khỏe, thân thể và tính mạng con người. Các trường hợp được bảo hiểm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm bao gồm ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thương tật, bệnh hiểm nghèo hoặc chăm sóc sức khỏe.

Đặc điểm Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm nhân thọ
Đối tượng được bảo hiểm Sức khỏe, thân thể và tính mạng con người
Mục đích Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tài chính trước các rủi ro Dự phòng tài chính trước các rủi ro không lường trước, chăm sóc sức khỏe và tích lũy, đầu tư cho tương lai
Thời hạn bảo hiểm Thường là một năm (12 tháng), tái tục hàng năm để tiếp tục hưởng quyền lợi. Linh hoạt: 10 năm, 20 năm… hoặc trọn đời.
Thời hạn đóng phí Đóng một lần duy nhất cho mỗi lần mua Linh hoạt: 8 năm 10 năm… hoặc bằng thời hạn hợp đồng. Định kỳ đóng phí theo tháng/quý/nửa năm/năm.
Đáo hạn hợp đồng Không có tiền đáo hạn Nhận tiền đáo hạn khi hết thời hạn hợp đồng hoặc khi xảy ra rủi ro kết thúc hợp đồng, hoặc dừng hợp đồng giữa chừng.

Các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe

 • Bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

=> Đọc thêm bài viết Bảo hiểm sức khỏe là gì để hiểu rõ về đặc điểm và quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.

Bảo hiểm con người

Các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ

 • Bảo hiểm trọn đời
 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Bảo hiểm liên kết đầu tư
 • Bảo hiểm hưu trí

3/ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm hay nghĩa vụ bồi thường. Thông thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự được thực hiện dưới hình thức bắt buộc.

Đặc điểm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Đối tượng được bảo hiểm Trách nhiệm hay nghĩa vụ bồi thường
Thời hạn bảo hiểm Thường là một năm (12 tháng), tái tục hàng năm để tiếp tục hưởng quyền lợi.
Thời hạn đóng phí Thường là đóng một lần duy nhất cho mỗi lần mua, hoặc đóng thành nhiều kỳ
Đáo hạn hợp đồng Không có

Các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

 • Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe máy
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách trên xe
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển
 • Bảo hiểm trách nhiệm đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
 • Bảo hiểm trách nhiệm đối với sản phẩm và của chủ lao động đối với người lao động

Nguồn TheBank

Đánh giá bài viết
Tổng hợp các loại hình bảo hiểm thương mại hiện nay
Đánh giá bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *