Giải mã 30+ từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ

Khi tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ, bạn có thể gặp phải nhiều thuật ngữ và từ viết tắt chuyên ngành gây khó hiểu. Bài viết này sẽ giải mã các từ viết tắt phổ biến, giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Từ viết tắt Tiếng Việt trong bảo hiểm nhân thọ

Lĩnh vực Từ viết tắt Giải thích
Từ viết tắt các bên có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ BMBH Bên mua bảo hiểm: Cá nhân/tổ chức ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với doanh nghiệp bảo hiểm.
NĐBH Người được bảo hiểm: Người được bảo vệ, là cá nhân được BMBH mua bảo hiểm cho..
NTH Người thụ hưởng: Người được chỉ định nhận quyền lợi khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
ĐLBH Đại lý bảo hiểm: được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền để thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm.
DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm: Công ty cung cấp  các sản phẩm bảo hiểm và chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Sản phẩm bảo hiểm SPBH Sản phẩm bảo hiểm
BHNT Bảo hiểm nhân thọ:  Loại hình bảo hiểm bảo vệ người được bảo hiểm trước các rủi ro về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
BHLKĐT Bảo hiểm liên kết đầu tư: Loại hình bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư. Một phần phí bảo hiểm sẽ được dùng đảm bảo các quyền lợi bảo vệ như tử vong, thương tật,… Phần còn lại được đầu tư vào các quỹ liên kết.
BHTN Bảo hiểm tai nạn: Loại hình bảo hiểm chi trả chi phí điều trị và các tổn thất khác do tai nạn gây ra.
BHSK Bảo hiểm sức khỏe: Loại hình bảo hiểm chi trả chi phí khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế khác.
SPBT/SPBS Sản phẩm bổ trợ/Sản phẩm bổ sung: SPBH phụ được mua kèm với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính.
Các từ viết tắt khác QLBH Quyền lợi bảo hiểm: Các quyền lợi mà NĐBH được hưởng theo hợp đồng bảo hiểm, bao gồm quyền lợi bảo hiểm chính và các quyền lợi bảo hiểm bổ sung.
GTTKHĐ Giá trị tài khoản hợp đồng: Số tiền tích lũy trong tài khoản hợp đồng bảo hiểm, có thể được sử dụng để rút tiền, vay vốn hoặc nhận khi hợp đồng đáo hạn.
STBH Số tiền bảo hiểm: Khoản tiền tối đa mà DNBH sẽ chi trả cho người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
SKBH Sự kiện bảo hiểm: Sự kiện bất ngờ, không lường trước được, xảy ra với NĐBH và nằm trong phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, DNBH có nghĩa vụ bồi thường hoặc chi trả cho NĐBH hoặc NTH theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
YCBH Yêu cầu bảo hiểm: Văn bản do BMBH lập theo mẫu của DNBH để đăng ký tham gia bảo hiểm nhân thọ.
GTHL Giá trị hoàn lại: Số tiền BMBH nhận được từ DNBH khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đáo hạn.
PBH Phí bảo hiểm: Số tiền mà BMBH phải đóng cho DNBH để được hưởng các quyền lợi bảo hiểm.
HĐBH Hợp đồng bảo hiểm: Thỏa thuận pháp lý giữa BMBH và DNBH. Trong đó, BMBH đồng ý trả một khoản phí bảo hiểm định kỳ hoặc một lần, và đổi lại, DNBH cam kết bồi thường hoặc chi trả một khoản tiền khi xảy ra SKBH.
PVBH Phạm vi bảo hiểm: Những rủi ro, tổn thất hoặc chi phí mà DNBH đồng ý chi trả hoặc bồi thường cho NĐBH khi xảy ra SKBH nằm trong điều khoản hợp đồng.

Từ viết tắt Tiếng Anh trong bảo hiểm nhân thọ

STT Từ viết tắt Giải thích
1 FYP First Year Premium: Phí bảo hiểm bên mua cần đóng trong năm đầu tiên.
2 RYP Phí bảo hiểm tái tục hàng năm của các hợp đồng bảo hiểm.
3 IP Insurance Premium: Phí bảo hiểm.
4 ANP Annualized New Premium: Phí bảo hiểm mới quy năm (Tổng phí bảo hiểm thu được từ hợp đồng ký kết mới trong 1 năm).
5 APE Annual Premium Equivalent: Phí bảo hiểm quy năm.
6 Riders Các điều khoản bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm.
7 Banca Bancassurance: Hoạt động phân phối bảo hiểm nhân thọ thông qua ngân hàng.
8 AD&D Accidental Death and Dismemberment: Bảo hiểm tàn tật và tử vong do tai nạn.
9 ROP Return of Premium: Hoàn trả phí bảo hiểm
10 ADB Accelerated Death Benefit: Điều khoản trả trước quyền lợi bảo hiểm.
11 GAD General Agency Director: Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý
12 UL Universal Life: Bảo hiểm liên kết chung

Hiểu rõ các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn đọc hiểu vấn đề liên quan đến bảo hiểm nhân thọ dễ dàng hơn. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm bảo hiểm, gọi ngay 1900 636 232 để được tư vấn miễn phí từ các chuyên gia của chúng tôi!

Đánh giá bài viết
Giải mã 30+ từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ
Đánh giá bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *