bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

9 quyền lợi nổi bật của Bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt  AIA là giải pháp linh hoạt mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm hiệu quả cho bạn và gia đình bạn với 9 quyền lợi đáng lưu tâm nhất.

Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Nhưng trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc ấy có biết bao nhiêu rủi ro có thể xảy ra như ốm đau, bệnh tật… cản trở ta thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Vậy tại sao trong lúc bạn vẫn còn khỏe mạnh, bạn vẫn là trụ cột của gia đình lại không tham gia một gói bảo hiểm đề phòng bất trắc có thể xả ra trong cuộc sống của mình.

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là giải pháp linh hoạt mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm hiệu quả cho bạn và gia đình.

Vậy An Phúc Trọn Đời Ưu Việt mang lại cho bạn những quyền lợi gì?

1. Bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn

Khách hàng có thể lựa chọn giữa 2 quyền lợi bảo hiểm khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm của mình.

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản – Ưu tiên yếu tố tiết kiệm

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được số tiền lớn hơn giữa:

 • Số tiền bảo hiểm, hoặc
 • Giá trị tài khoản.

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao – Ưu tiên yếu tố bảo vệ

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được tổng giá trị của số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản.

Ngoài ra, trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu thay đổi trong từng giai đoạn của cuộc đời, bằng cách:

 • Thay đổi số tiền bảo hiểm
 • Chuyển đổi lựa chọn quyền lợi
 • Tham gia thêm các sản phẩm bổ sung.

2. Đảm bảo tăng số tiền bảo hiểm vào các sự kiện quan trọng

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, khách hàng có thể yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính nếu đáp ứng được yêu cầu của công ty bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa có thể yêu cầu tăng theo mỗi sự kiện kết hôn hoặc sinh con là 25% số tiền bảo hiểm hiện tại và số lần tối đa yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm là 2 lần trong suốt thời hạn hợp đồng.

>> Xem thêm: Những điều cần biết về gói bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA Việt Nam.

ảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

Tham gia bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt là một ý tưởng tuyệt vời

3. Tăng quyền lợi cho khách hàng không hút thuốc lá

Để khuyến khích thói quen sống khỏe, AIA Việt Nam sẽ chi trả thêm 10% số tiền bảo hiểm hiện tại khi khách hàng (từ 15 tuổi trở lên) tử vong và được xác định không hút thuốc.

4. Hỗ trợ tài chính khi khách hàng mắc bệnh ung thư

Khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trước 65 tuổi, khách hàng sẽ được ứng trước 25% số tiền bảo hiểm hiện tại để trang trải chi phí điều trị.

Công ty sẽ khấu trừ khoản tiền đã chi trả theo quyền lợi này trước khi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn.

5. Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng đóng phí đầy đủ và đúng hạn

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, bên cạnh quyền lợi tử vong, công ty sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại với điều kiện:

 • Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trước 65 tuổi
 • Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong khoảng thời gian có kỳ phí bảo hiểm cơ bản đến hạn đã được đóng đầy đủ và đúng hạn
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn mà một người được bảo hiểm có thể hưởng của tất cả các hợp đồng bảo hiểm tại công ty, bao gồm cả quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn theo hợp đồng bảo hiểm này, không vượt quá Hạn mức bảo hiểm tử vong do tai nạn. Hiện tại, Hạn mức này là 8 tỷ đồng và có thể được điều chỉnh tăng theo quy định của công ty và chấp thuận của tái bảo hiểm. Công ty sẽ áp dụng hạn mức bảo hiểm tử vong do tai nạn có giá trị cao nhất giữa hạn mức của hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm tham gia và nạn mức mà công ty đang áp dụng tại thời điểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn dưới 4 tuổi, số tiền bảo hiểm hiện tại được sử dụng ở trên sẽ được điều chỉnh theo quy định.

6. Thưởng duy trì hợp đồng

Một khoản thưởng duy trì hợp đồng sẽ được phân bổ vào giá trị tài khoản cơ bản vào các ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, 15 và 20 theo bảng dưới đây với điều kiện phí bảo hiểm cơ bản được đóng đủ vào mỗi ngày đến hạn đóng phí trong những năm hợp đồng trước đó.

Ngày kỷ niệm hợp đồng Thưởng duy trì hợp đồng
10 100% tổng số tiền tính thưởng
15 10% tổng số tiền tính thưởng
20 10% tổng số tiền tính thưởng

Tổng số tiền tính thưởng là tổng khoản lãi tích lũy vào giá trị tài khoản cơ bản được tính vào các ngày kỷ niệm hợp đồng 6, 7, 8, 9 và 10 theo bảng sau:

Ghi nhận số tiền tính thưởng vào ngày kỷ niệm hợp đồng thứ Số tiền tính thưởng
6 50% khoản lãi đã tích lũy vào giá trị tài khoản cơ bản từ năm hợp đồng thứ 2 đến năm hợp đồng thứ 6
7 50% khoản lãi đã tích lũy vào giá trị tài khoản cơ bản từ năm hợp đồng thứ 3 đến năm hợp đồng thứ 7
8 50% khoản lãi đã tích lũy vào giá trị tài khoản cơ bản từ năm hợp đồng thứ 4 đến năm hợp đồng thứ 8
9 50% khoản lãi đã tích lũy vào giá trị tài khoản cơ bản từ năm hợp đồng thứ 5 đến năm hợp đồng thứ 9
10 50% khoản lãi đã tích lũy vào giá trị tài khoản cơ bản từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 10

>> Xem ngay: Bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Nâng Cao có gì đặc biệt?

bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt đem đến giải pháp bảo vệ tuyệt vời cho cả gia đình bạn

7. Hưởng lãi từ kết quả đầu tư

Khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết kết quả đầu tư theo mức lãi suất tích lũy được AIA Việt Nam công bố hàng tháng. Trong mọi trường hợp, mức lãi suất công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết.

8. Rút tiền từ giá trị tài khoản

Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền từ giá trị tài khoản khi đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Yêu cầu này được bên mua bảo hiểm thực hiện kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi và trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực
 • Số tiền rút không nhỏ hơn hạn mức tối thiểu do công ty quy định tại từng thời điểm
 • Số tiền rút không vượt quá 80% giá trị tài khoản cơ bản

Yêu cầu rút tiền từ giá trị tài khoản nếu được công ty chấp thuận sẽ được thực hiện theo thứ tự giá trị tài khoản tích lũy và giá trị tài khoản cơ bản nếu số tiền yêu cầu rút lươn hơn giá trị tài khoản tích lũy tại thời điểm yêu cầu rút tiền.

Đối với hợp đồng bảo hiểm có lựa chọn là quyền lợi bảo hiểm cơ bản, nếu việc rút tiền làm cho giá trị tài khoản cơ bản sau khi rút nhỏ hơn số tiền bảo hiểm hiện tại, số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng

9. Quyền lợi đáo hạn

Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.

Với 9 quyền lợi nổi bật như trên, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt đem đến cho khách hàng sự bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Không ai có thể dự đoán được những chướng ngại vật mình sẽ gặp phải trong tương lai. Vì vậy, trong lúc còn có thể hãy chọn cho mình một giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình.

Đánh giá bài viết
9 quyền lợi nổi bật của Bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt
Đánh giá bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *