Khách hàng không nhận bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn hay không?

Câu hỏi“ Không nhận bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn?” Là một trong những thắc mắc được đặt ra nhiều nhất tại các diễn đàn lao động hiện nay.

1.Các trường hợp không nhận bảo hiểm thất nghiệp được xem là trái quy định

Tại khoản 3 điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP đã quy định về vấn đề bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Nếu quá thời hạn 02 ngày làm việc tính từ ngày đã ghi trong giấy hẹn trả kết quả, người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng các khoản trợ cấp thất nghiệp thì được xem như khách hàng không có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp.

Sau thời hạn 07 ngày tính từ ngày khách hàng không đến nhận giấy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ định Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về vấn đề hủy quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Trong thời gian 03 tháng liên tục, người lao động không có thông báo đầy đủ hàng tháng về quá trình tìm kiếm việc làm mới thì người đang được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trọ cấp.

Thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp tương đương với thời gian còn lại mà khách hàng chưa nhận hỗ trợ thất nghiệp sẽ được bảo lưu và làm căn cứ để quyết định thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp

>>Xem ngay: Mua bảo hiểm nhân thọ có tốt hay không? Để có thể có những khoản tiết kiệm tài chính tốt nhất cho gia đình bạn

2.Những trường hợp không nhận bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định

Theo khoản 6 điều 15 nghị định 28/2015/NĐ-CP đã quy định về vấn đề bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Khi khách hàng được xác định là không có nhu cầu nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sau thời gian 03 tháng từ ngày người lao động hết thời hạn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian khách hàng đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ tương đương với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động đã không đến nhận, số tiền này sẽ được bảo lưu và làm căn cứ để xác định thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp tiếp theo.

Khi khách hàng đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng không đến nhận kết quả thông báo thì thời gian đã bảo hiểm thất nghiệp chưa được nhận sẽ được bảo lưu để làm căn cứ tính thời hạn hưởng trợ cấp thấp nghiệp lần tiếp theo.

Người lao động nhận kết quả thông báo hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp

3.Người lao động không nhận bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn?

Căn cứ theo Điều 15 Luật Việc làm năm 2013 về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Khách hàng phải đóng phí bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ trong 12 tháng theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian khách hàng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét nhận trợ cấp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm liên tục hay không liên tục và được cộng dồn từ khi bắt đầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật mà chưa được hưởng bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào.

Bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn theo quy định pháp luật

Căn cứ theo đó thì khoảng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại công ty cũ chưa được nhận hỗ trợ sẽ được cộng dồn vào lần trợ cấp tiếp theo.

Ví dụ:  

  • Trường hợp khách hàng đã đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp có quyết định nghỉ việc từ ngày 20/03/2017 và có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp 41 tháng trong đó đã đóng hơn 12 tháng lệ phí bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 24 tháng trước khi hợp đồng lao động kết thúc.
  • Với trường hợp này, khách hàng phải đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các Trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 3 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số tiền bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được cộng dồn.
  • Nếu quá 3 tháng, người lao động không đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp ở một cơ quan nào thì công ty bảo hiểm sẽ không giải quyết việc trợ cấp thất nghiệp cho khách hàng.

Như vậy, chỉ cần khách hàng đáp ứng đầy các quy định của pháp luật về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp và đăng ký nhận hỗ trợ thất nghiệp trong khoảng thời gian luật quy định thì số tiền bảo hiểm thất nghiệp khách hàng đã không nhận sẽ luôn được cộng dồn vào các lần hỗ trợ thất nghiệp tiếp theo.

>>Xem thêm: Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp để có những kiến thức nhất định về loại bảo hiểm này tránh mất tiền oan trong nhiều trường hợp

 

Đánh giá bài viết
Khách hàng không nhận bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn hay không?
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *